Redovisning

Vi på Krona tar hand om hela eller delar av ditt företags ekonomifunktion. Vi arbetar i ett system anpassat för företag inom kommunikationsbranschen som heter Marathon och är ett molnbaserat affärssystem som har våra tjänster integrerade.

Krona hjälper dig med den löpande redovisningen och ser till att företaget mår bra. Därmed kan du ägna dig åt att få verksamheten att växa och må ännu bättre.

Skatt & Affärsjuridik

Det kan röra sig om momsfrågor, sociala avgifter, bolagsskatt mm. Vi kommunicerar även med skatteverket åt dig vid behov. I samband med att vi upprättar årsbokslut och årsredovisning upprättar vi även bolagets inkomstdeklaration. Vi tillhandahåller även tjänster som aktieägaravtal, emissioner mm.

Projektredovisning

Projektredovisningen i Marathon är väl anpassat till kunder inom kommunikation och dess behov av uppföljningar och annat som kan vara till hjälp för att styra och följa upp verksamheten, som lönsamhetsuppföljningar, intäktsanalyser debiterings- och beläggningsgrad. Rapporterna kan lätt anpassas efter kundernas behov.

Lön & personal

Ett företags viktigaste resurs är dess anställda. Vi ser till att de får får rätt lön i rätt tid varje månad.  Till oss kan ni outsourca hela eller delar av löneadministrationen. Vi jobbar i Hogia Lön+.