Lön & personal

Ett företags viktigaste resurs är dess anställda. Vi ser till att de får rätt lön i rätt tid varje månad.  Till oss kan ni outsourca hela eller delar av löneadministrationen.

Vi hjälper våra kunder med hela löneprocessen från tidrapportering, utläggsredovisning och reseräkningar till upprättande av lönespecifikationer, utbetalningsfiler och bokföringsunderlag.

Vi hanterar administrationen kring inbetalning av pensionspremier och kontakten med pensionsinstituten. Vi sköter rapporteringen till Skatteverket, Försäkringskassan, a-kassor och Fora. Är ni knutna till ett kollektivavtal applicerar vi det på era löner. Vi håller oss uppdaterade på förändringar inom arbetsrätten, regler och avtal.