Redovisning

Vi på Krona tar hand om hela eller delar av ditt företags ekonomifunktion. Vi arbetar i ett system anpassat för företag inom kommunikationsbranschen som heter Marathon. Marathon är ett molnbaserat affärssystem som har våra tjänster integrerade. Krona hjälper dig med den löpande redovisningen och ser till att företaget mår bra. Därmed kan du ägna dig åt att få verksamheten att växa och må ännu bättre.

Våra tjänster är:

-Löpande bokföring, dagbokföring

-Leverantörsreskontran. Skanna leverantörsfakturor och sköta om betalningar till era leverantörer.

-Kundreskontran, administrera kundinbetalningar och skicka påminnelser

-Projektredovisning, fakturering

-Löner, HR frågor, kontrolluppgifter mm

-Bokslut, månad- kvartal och Årsbokslut

-Årsredovisningar

-Deklarationer

-Löpande skatteärenden, moms, arbetsgivaravgifter, periodisk sammanställning

-Skatt

-Affärsjuridik