Skatt

Vi hjälper till med skattefrågor som kan uppstå i ert bolag eller för dig som ägare.

Det kan röra sig om momsfrågor, sociala avgifter, bolagsskatt mm. Vi kommunicerar även med skatteverket åt dig vid behov. I samband med att vi upprättar årsbokslut och årsredovisning upprättar vi även bolagets inkomstdeklaration.

Krona kan även hjälpa dig att upprätta din privata inkomstdeklaration. Vi kan också vara behjälpliga med skatteplanering, både för företaget och dig/er som ägare. Vi håller oss uppdaterade på det senaste inom skatteområdet så att du inte behöver det.

Affärsjuridik

Affärsjuridik är ett omfattande område som vi på Krona har stor kompetens inom.

Vi kan hjälpa till med att starta nya bolag (aktiebolag), likvidera eller slå ihop bolag genom fussion. Är ni fler delägare är det viktigt att ett genomarbetat aktieägaravtal finns. Vi hanterar och registrera ärenden hos Bolagsverket, som tex ändringar av styrelsen, bolagets adress etc.